Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

19.08.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Планувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019 год. Свали файла
28.06.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги Свали файла
28.06.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти Свали файла
28.06.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Доклад от проведения мониторинг през 2018год. Свали файла
28.06.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Писмо до всички заинтересовани страни Свали файла
27.06.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Доклад за ГВКС Свали файла
02.07.2018 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Опис отдели 2018 Свали файла
02.07.2018 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Севлиево Свали файла
02.07.2018 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) добиви 2017г. Свали файла
02.07.2018 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) ГВКС ТП ДГС Севлиево 2018 година Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

12.09.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад Свали файла
12.09.2019 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Ценоразпис на стояща дървесина на корен Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини