Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00333/11062021/152320 - A9EZT8F
Дата/Час: 11.06.2021 15:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591374 / 2021-01-06 / 231 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: диян Димитров
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 141
Куб.м³ 14.46 м³
Общо: 141 бр. / 14.46 м³
Всичко: 141 бр. / 14.46 м³