Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8100/00101/11062021/152419 - ISULA4L
Дата/Час: 11.06.2021 15:26
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО5592СС
Номер на ремарке: СО1649ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Иво Иванов
Спедитор: Румен Тотев (А3626)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 30 м³
Общо: 5 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 3 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 8 бр. / 54 пр.м³ / 32.2 м³