Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00334/11062021/152959 - PBWCP5B
Дата/Час: 11.06.2021 15:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591377 / 2021-01-06 / 233 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: диян Димитров
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.44 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.44 м³
Всичко: 2 бр. / 28 пр.м³ / 13.44 м³