Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00113/11062021/154233 - NGMJFB6
Дата/Час: 11.06.2021 15:36
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ"ЛЕСИНВЕСТ- Петко Петков, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул.Генерал Скобелев 9 А, ЕИК: 118583579
Пътува до:
Получател: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Генерал Скобелев №9А
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4772АМ
Километри: 0
Превозва се от: петко петков
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 2 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³