Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00335/11062021/155143 - PECVQGW
Дата/Час: 11.06.2021 15:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591374 / 2021-01-06 / 231 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан апостолов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³