Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9398/00018/11062021/160444 - J4IT87M
Дата/Час: 11.06.2021 16:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587356 / 2020-12-29 / 474 / а1
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ПРОЛЕС БГ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: ул."Панайот Венков" № 43, ЕИК: 202862425
Пътува до:
Получател: ПРОЛЕС БГ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: ул."Панайот Венков" № 43, ЕИК: 202862425
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: гр. Павликени - ул."Панайот Венков" № 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5784АР
Километри: 0
Превозва се от: Антон Георгиев
Спедитор: Христо Мънков (1616)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³