Новини

26 Jul
2019

Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, в изпълнение заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП - гр.Габрово, ТП ДГС- Севлиево“, считано от 26.07.2019 г. разкри „ГОРЕЩ“ телефоне ... виж повече

15 Nov
2018

Информация
за обема на дървесината която се предлага за 2019год.
от ТП ДГС Севлиево
по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост... виж повече

  КОНТАКТИ


  тел.
  факс:
  e-mail:

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч