ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ТП ДГС СЕВЛИЕВО

26 Jul
2019
Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, в изпълнение заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП - гр.Габрово, ТП ДГС- Севлиево“, считано от 26.07.2019 г. разкри „ГОРЕЩ“ телефонен номер 0885426262.
На този номер денонощно има дежурни служители от стопанството, които ще приемат сигнали за появили се проблеми, свързани с АЧС с цел бърза и адекватна намеса по всеки подаден сигнал.
КОНТАКТИ


тел.
факс:
e-mail:

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч