Осигуряване дърва за огрев на местното население

08 Jul
2019
Обем дървесина която ТП ДГС Севлиево има възможност да предостави на местното население през 2019 год.
КОНТАКТИ


тел.
факс:
e-mail:

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч