Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16174 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 09.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги-застраховка Гражданска отговорност Виж пълна информация
16138 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 06.03.2020 2014,2015,2016 гбр, здб, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, чрш, яв,бл,ак,кл Продажба на стояща дървесина корен 100,308.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16124 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 26.02.2020 2001,2002,2003,2004,2007 ак, бб, бл, гбр, кгбр, срлп, трп, цр, чдб,бк,врб,дгл,чб,чрш,тп Продажба на стояща дървесина корен 106,501.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явeн търг-стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16135 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 07.02.2020 2013 бл, гбр, кгбр, кл, цр Добив на дървесина 4,248.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина в обект № 2013 Виж пълна информация
16107 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 06.02.2020 2008,2009,2010 ак,бб,бл,здб,кгбр,мжд,цр,чдб,срлп,чб,врб Добив на дървесина 28,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16062 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 09.01.2020 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
16063 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 09.01.2020 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 152,052.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16029 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 17.12.2019 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 160,659.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 16029 на ДГС Севлиево (до 01.04.2020) от 17.12.2019 е прекратена!
16030 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 17.12.2019 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
Процедура № 16030 на ДГС Севлиево (до 01.04.2020) от 17.12.2019 е прекратена!
15980 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 13.11.2019 1925, 1926, 1927 бб, бл, гбр, срлп, трп, цр, чдб, бк, здб, кл, мжд, чб, ак, лп, ор, чрш, Продажба на стояща дървесина корен 50,523.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15927 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 03.10.2019 1920,1921,1922,1923,1924 бб, бл, гбр, дб, срлп, трп, цр, чдб,ак,кгбр,кл,мжд,бк,здб,чб Добив на дървесина 60,999.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15904 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 16.08.2019 1919 чб,цр,гбр,мжд,кл,срлп,брс Добив на дървесина 1,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15845 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 08.07.2019 1916 ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб, Добив на дървесина 21,291.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, подвоз и товарене на ТИР на прогнозно количество на тех. игл. дървесина Виж пълна информация
15846 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 08.07.2019 1912 МТ, 1913 МТ ак, бб, бл, брс, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,здгл Добив на дървесина 20,213.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15804 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 05.06.2019 1916 ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб, Добив на дървесина 19,865.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, подвоз и товарене на ТИР на прогнозно количество на тех. игл. дървесина Виж пълна информация
15768 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 31.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца „ Виж пълна информация
15784 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 30.05.2019 1915МТ цр,ак Добив на дървесина 8,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15834 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 30.05.2019 1917 бб, чб, цр Добив на дървесина 742.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15783 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 29.05.2019 1910МТ,19111МТ,1912МТ,1913МТ,1914МТ ак, бб, бл, брс, гбр, дб, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,врб,здгл Добив на дървесина 64,032.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15701 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.03.2019 Доставки 2,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране, необходим за нуждите на ТП ДГС Севлиево гр. Севлиево Виж пълна информация