Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3828 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 30.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 77,499.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3663 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 07.05.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3672 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 07.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 162,169.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3202 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 21.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3204 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 21.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3206 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 20.02.2012 Продажба на стояща дървесина корен 132,664.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3208 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 2бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 31бр. Виж пълна информация