Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15702 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги – застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 /2020 г. за нуждите на ТП Държавно горско стопансто Севлиево гр.Севлиево, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово. Виж пълна информация
15580 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.12.2018 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, Добив на дървесина 59,951.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15581 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.12.2018 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, Продажба на дървесина 190,479.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко - продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15560 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 11.12.2018 1901, 1902, 1903 ак, бб, бк, бл, брс, гбр, здб, здгл, кл, лп, мжд, см, срлп, цр, чб, чрш, яс, трп Продажба на стояща дървесина корен 243,374.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15464 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 27.08.2018 1823С ББ,ЧБ,СМ,ЦР,БЛ,КГБР,ЗДБ Добив на дървесина 53,294.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ,ПОДВОЗ И ТОВАРЕНЕ НА ТИР НА 120 М/3 ТЕХ. -Д-НА- БЕЗ ПРОЦЕДУРА Виж пълна информация
15387 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 02.07.2018 1818,1819,1820,1821 ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП Добив на дървесина 54,428.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15388 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 02.07.2018 1818,1819,1820,1821 ак, бк, бл, гбр, дб, цр, чб,СРЛП Продажба на дървесина 170,393.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
15350 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 11.06.2018 1817 бб, см, чб, гбр, ак, лп, цр, кгбр, дгл, брс, мжд, дб, кл, Продажба на дървесина 22,818.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
15351 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 11.06.2018 1817 ак, бб, брс, гбр, дб, дгл, кгбр, кл, лп, мжд, см, цр, чб, Добив на дървесина 25,814.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15297 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 21.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца “ Виж пълна информация
15258 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 13.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране,необходим за нуждите на ТП ДГС Севлиево Виж пълна информация
15113 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 15.12.2017 1801,1802,1803,1804 бл, цр, бб,чб,бк,гбр,чрш,ак Продажба на стояща дървесина корен 150,343.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15114 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 15.12.2017 1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811, бл, срлп, цр, кгбр,здб,бб,чб,ак,бк,гбр,кл,мжд,и214,врб,тп,дб,см Добив на дървесина 60,284.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дъресина Виж пълна информация
15115 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 15.12.2017 1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811, бл, срлп, цр, кгбр,здб,бб,чб,ак,бк,гбр,кл,мжд,и214,врб,тп,дб,см Продажба на дървесина 171,019.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
15056 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 20.10.2017 1722 бб,бл,ел,срлп,цр,чб Добив на дървесина 24,949.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина, подвоз и товарене на тир на технологична дървесина Виж пълна информация
15037 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 03.10.2017 1722 бб,бл,ел,срлп,цр,чб Добив на дървесина 23,909.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина, подвоз и товарене на тир на технологична дървесина на тир Виж пълна информация
15038 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 03.10.2017 1728С бб,чб,цр,бл,бк,здб,гбр Продажба на стояща дървесина корен 29,981.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дъресина на корен Виж пълна информация
14998 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 29.08.2017 1724,1725,1726,1727 бл, срлп, цр, кгбр,здб Продажба на стояща дървесина корен 81,161.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дъресина на корен Виж пълна информация
14997 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 22.08.2017 1722 бб,бл,ел,срлп,цр,чб Добив на дървесина 19,719.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина,подвоз и товарене на тир на технологична д-на Виж пълна информация
14933 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 18.07.2017 1722 бб, бл, ела, срлп, цр, чб, Добив на дървесина 19,719.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация