Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14849 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 31.05.2017 1718,1719,1720 цр,ак ,чб,бб Продажба на стояща дървесина корен 32,206.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14766 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 24.04.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
14801 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 19.04.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране необходим за нуждите на ТП ДГ Севлиево гр. Севлиево Виж пълна информация
14681 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 13.01.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ДГС Севлиево за 2017 г.” Виж пълна информация
Процедура № 14681 на ДГС Севлиево (до 01.04.2020) от 13.01.2017 е прекратена!
14634 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 19.12.2016 22.12.2016 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717 бл,цр,гбр,ак ,срлп,чб,бб,см,кгбр,кл,здб Продажба на стояща дървесина корен 257,383.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14574 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 05.12.2016 08.12.2016 1633,1634,1635 бл,цр,гбр,срлп,чдб,кгбр,здб Продажба на стояща дървесина корен 27,298.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14516 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 03.11.2016 07.11.2016 1627,16228,1629,1630,1631,1632 бл,цр,гбр,ак ,срлп,мжд Продажба на стояща дървесина корен 26,552.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14494 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 17.10.2016 20.10.2016 1620С,1621С,1622С,1623С,1624,1625,1626 бб,чб, бл,цр,кгбр,ак Продажба на стояща дървесина корен 63,213.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14369 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 07.07.2016 13.07.2016 1616С,1617С,1618 бб,чб, бк Продажба на стояща дървесина корен 91,375.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14294 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 16.05.2016 20.05.2016 1615 ак, бб,чб, см Добив на дървесина 29,448.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
14295 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 16.05.2016 20.05.2016 1615 ак, бб,чб, см Продажба на дървесина 20,365.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
14263 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 27.04.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на гуми и джанти за нуждите на териториалните поделения за 2016 г. Виж пълна информация
14221 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 19.04.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” – гр. Габрово ТП ДГС Севлиево за 12 месеца. Виж пълна информация
14232 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 05.04.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: : Възлагане на застрахователни услуги по обособени позиции както следва: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДГС “Севлиево” със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност”, застраховка ”Гражданска отговорност при ползване на служебно оръжие от служителите на ДГС Севлиево” , застраховка „Живот и злополука на служителите изпълняващи функции по опазване на горските територии в рамките на територията на ТП ДГС Севлиево,съгласно изискванията на чл.192 от Закона за горите”, „Имущество „ на четири броя сгради и застраховка „Трудова злополука на служителите съгласно изискванията на ЗБУТ” 2016/2017 година. Виж пълна информация
14162 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 22.03.2016 24.03.2016 Търгове по Закона за държавна собственост 6,449.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот- частна държавна собственост Виж пълна информация
14122 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 21.12.2015 28.12.2015 1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613 ак, бб,чб, бк, бл, брс, врб, гбр, здб, трп, чб, чрш,цр,кл,кгбр Продажба на стояща дървесина корен 200,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13984 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 20.10.2015 28.10.2015 1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542 цр, бл, ак,гбр,кл,врб,срлп Продажба на стояща дървесина корен 53,800.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13897 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 21.07.2015 24.07.2015 1532 бб,чб,бк, бл, , трп, цр,ак,гбр,здгл,чрш Продажба на стояща дървесина корен 79,491.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13895 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 16.07.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка чрез закупуване на противопожарни средства и инвентар Виж пълна информация
13865 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 30.06.2015 06.07.2015 1526,1527,1528,1529,1530,1531 бк, бл, здб, трп, цр,срлп,ак,гбр Продажба на стояща дървесина корен 59,176.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация