Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Севлиево.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад ценоразпис - от склад.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.09.2019 Ценоразпис Ценоразпис на стояща дървесина на корен ценоразпис - на корен.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Планувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019 год. пранувани дейности в ТП ДГС Севлиево през 2019год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни условия.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад от проведения мониторинг през 2018год. Доклад от проведен мониторинг през 2018год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни писмо до заинтересованите страни.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС ДГС Севлиево.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 01.10.2018 Документ ТП ДГС Севлиево - дърва за огрев за местно население 2018 год. дърва за огрев.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Опис отдели 2018 Опис отдели 2018 .xls
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Севлиево Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация добиви 2017г. добиви 2017г.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация ГВКС ТП ДГС Севлиево 2018 година ГВКС ДГС Севлиево 2018 - 2.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Севлиево и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горско стопански дейности Анализ на екологичните стойности.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила - дискриминация.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Резюме на Плана за управление на ТП ДГС Севлиево Резюме на Плана за управление.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Уведомление до Всички заинтересовани страни До Всички заинтересовани страни.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Севлиево Доклад за резултатине от продедения мониториг през 2017год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на планираните горско стопански мероприятия през 2018 година Планирани мероприятия през 2018год.pdf