Пон - Пет 8:30 - 17:00

Информация за пчелини в ТП ДГС Севлиево

15.07.2019

инж. Иванка Михайлова – лесоинженер при ТП ДГС Севлиево, отговаря за осъществяване комуникацията с пчеларските организации и пчеларите по места , тел. 0889394993.
Съществуващите площи в близост до медоносна дървесна растителност върху които могат да се поставят пчелини са следните :
• отдел 309 „1” – 0.2 ха. – землище с. Кормянско
• отдел 301 „2” – 0.2 ха. – землище с. Крушево
• отдел 301 „1” – 0.1 ха. – землище с. Крушево
• отдел 297 „1” – 0.1 ха. – землище с. Крушево
• отдел 314 „4” – 0.2 ха. – землище с. Крушево
• отдел 314 „5” – 0.4 ха. – землище с. Крушево
• отдел 271 „1” – 0.1 ха. – землище с. Добромирка
• отдел 270 „2” – 0.3 ха. – землище с. Добромирка
• отдел 270 „3” – 0.3 ха. – землище с. Добромирка
• отдел 270 „1” – 0.2 ха. – землище с. Добромирка
• отдел 270 „4” – 0.4 ха. – землище с. Добромирка
• отдел 81 „1” – 0.1 ха. – землище с. Столът
• отдел 360 „6” – 1.5 ха. – землище с. Дебелцово
• отдел 360 „7” – 1.1 ха. – землище с. Дебелцово
• отдел 380 „8” – 0.4 ха. – землище с. М. Вършец
• отдел 379 „2” – 0.3 ха. – землище с. М. Вършец
• отдел 373 „13” – 1.8 ха. – землище с. Крамолин
• отдел 339 „6” – 0.3 ха. – землище с. П.Славейков
• отдел 342 „4” – 0.5 ха. – землище с. П.Славейков
• отдел 329 „3” – 1.1 ха. – землище с. Ряховците
• отдел 376 „1” – 10.4 ха., за пчелин 1.0 ха. – землище с. Агатово