Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Горска сертификация" към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Доклад от проведен мониторинг през 2018год.pdf

28.06.2019 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

писмо до заинтересованите страни.pdf

28.06.2019 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Доклад ГВКС ДГС Севлиево.doc

27.06.2019 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Опис отдели 2018 .xls

02.07.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

добиви 2017г.pdf

02.07.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

ГВКС ДГС Севлиево 2018 - 2.doc

02.07.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Анализ на екологичните стойности.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Вътрешни правила - дискриминация.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Резюме на Плана за управление.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

До Всички заинтересовани страни.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Планирани мероприятия през 2018год.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

Политика за управление на горите.pdf

29.06.2018 / ДГС Севлиево (до 01.04.2020)